AAA
AAA

schronienie i pomoc nieżywnościowawpłać

DOSTĘP DO SCHRONIENIA I POMOCY NIEŻYWNOŚCIOWEJ

Schronienie to poczucie bezpieczeństwa i prywatności. To przestrzeń chroniąca przed zimnem, wilgocią, ciepłem, deszczem, wiatrem i innymi zagrożeniami dla zdrowia. To także cały dobytek i możliwość prowadzenia codziennego, godnego życia.

Konflikty i kataklizmy zmuszają ludzi do opuszczenia swoich dotychczas bezpiecznych domów i do ucieczki w poszukiwaniu schronienia z dala od zagrożeń. Przesuwające się linie frontu lub niestabilna sytuacja ekonomiczna i społeczna regionu uniemożliwiają bezpieczne osiedlenie się w jednym miejscu.Osoby uciekające z domów na skutek wojny muszą porzucić większość swojego dobytku, całe swoje dotychczasowe życie.

Dla wielu osób dystrybucja artykułów nieżywnościowych stanowi niezbędną pomoc, przyczyniającą się do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, prywatności i godność. To wszystko konieczne jest, żeby zapewnić bezpieczne warunki dla osób przebywających w obozach.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Podejmujemy działania, które pozwolą jak najszybciej zapewnić potrzebującym dach nad głową i przedmioty pierwszej potrzeby. Zapewniamy najbardziej podstawowe przedmioty codziennego użytku takie jak naczynia, sztućce, koce, maty do spania czy kanistry do przechowywania wody. Osoby, które musiały opuścić swój dom wyposażamy w zestawy do budowy schronień tymczasowych.

Aby zapewnić dostęp do bezpiecznego schronienia i pomocy nieżywnościowej m.in.:

  • wyposażamy w materiały niezbędne do budowy tymczasowego schronienia (tarpoliny, namioty, materiały budowlane)
  • odbudowujemy i remontujemy domy (z zachowaniem lokalnych materiałów i technologii i z uwzględnieniem poprawy ich odporności na katastrofy)
  • dostarczamy pakiety nieżywnościowe (zawierające m.in. podstawowe wyposażenie, środki czystości i produkty)

dowiedz się więcej

2022/2023 – POLSKA – POMOC PSYCHOLOGICZNA /POMOC PRAWNA /POMOC TŁUMACZENIOWA /SCHRONIENIE

Czas trwania projektu: maj 2022 – grudzień 2023 r. 
Lokalizacja: Bydgoszcz, Toruń; Polska 
Donator: środki własne PAH, CARE USA 
Partner implementujący: Fundacja EMIC 

We współpracy z Fundacją Emic prowadzimy działania stanowiące odpowiedź na potrzeby, z którymi zgłaszają się osoby doświadczające migracji i uchodźstwa. Wsparcie udzielane jest m.in. przez konsultantów w punktach informacyjno-doradczych w Toruniu i Bydgoszczy i obejmuje pomoc psychologiczną, pośrednictwo pracy, pomoc w tłumaczeniu dokumentów, wolontariat wspierający oraz kursy języka polskiego. 

Do tej pory pomoc dotarła do ok. 2100 osób…czytaj dalej…

2023/2024 – POLSKA – OCHRONA / POMOC PSYCHOLOGICZNA / POMOC NIEŻYWNOŚCIOWA / ZDROWIE

Czas trwania projektu: wrzesień 2023 – sierpień 2024 r. 
Lokalizacja: Warszawa, Kraków, Toruń, Bydgoszcz, Przemyśl; Polska 
Donator: CARE International wraz z Ministerstwem Zagranicznym Republiki Federalnej Niemiec 

We wrześniu 2023 r. PAH rozpoczęła realizację projektu z zakresu m.in. pomocy psychospołecznej w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, równości płci i ochrony przemocą związaną z płcią. Projekt jest skierowany do wszystkich dotkniętych konfliktem osób w Ukrainie i Polsce.  

Łącznie pomoc dotrze do ok. 2600 osób. Czytaj dalej…

2023 – UKRAINA – POMOC NATYCHMIASTOWA / POMOC FINANSOWA / WODA / POMOC PSYCHOLOGICZNA

Czas trwania projektu: 1.04.2023 – 1.03.2024 r.
Lokalizacja: obwody charkowski, chersoński, mikołajowski, dniepropietrowski, doniecki, zaporoski, odeski, sumski, kijowski, czernihowski; Ukraina 
Donator: środki własne PAH 

Celem projektu jest zmniejszenie stresu i cierpienia wynikających z braku zaspokojenia podstawowych potrzeb poprzez działania nastawione na poprawę dobrostanu i samopoczucia osób dotkniętych przez konflikt w Ukrainie. W ramach projektu zapewnimy pomoc w dostępie do żywności i wody, bezpiecznego schronienia, środków do życia, a także wsparcie finansowe. 

Łącznie pomoc otrzyma ok. 25 000 osób…czytaj dalej

2023 – POLSKA – POMOC FINANSOWA / OCHRONA / SCHRONIENIE

Czas trwania projektu: luty – grudzień 2023  
Lokalizacja: Olsztyn; Polska 
Donator: środki własne PAH 

W lutym 2023 r. uruchomiliśmy wielosektorowy projekt wsparcia osób z doświadczeniem uchodźczym z Ukrainy. Jest to wsparcie finansowe w zakresie zapewnienia: dostępu do mieszkań i rynku pracy, możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym nauki języka polskiego, pokrycia doraźnych wydatków związanych z edukacją oraz innych podstawowych potrzeb.  

Łącznie pomoc dotrze do ok. 100 osób…czytaj dalej

2023 – JEMEN – ZDROWIE / SCHRONIENIE / ZARZĄDZANIE OBOZAMI

Czas trwania projektu: 1.06 – 31.12.2023 r. 
Lokalizacja: dystrykty Ma’rib i Ma’rib Al-Wadi, muhafaza Ma’rib, Jemen
Donator: środki własne PAH 

W ramach kontynuacji zakończonego w 2023 r. projektu wielosektorowej pomocy w Marib PAH zapewnia pomoc w obszarach zdrowia, schronienia i zarządzania obozami (CCCM). Wsparcie kierowane jest zarówno do społeczności goszczącej oraz do mieszkańców obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych w Ma’rib (Al Arsh, Ereq Al Jalal, Al Akrameh i Almurraf)…czytaj dalej

2023/2024 – SOMALIA – ŻYWNOŚĆ, POMOC FINANSOWA

Czas trwania projektu: 1.04-31.12.2023
Lokalizacja: dystrykty Jowhar i Mahaday w regionie Środkowy Shabelle (stan Hirshabelle), Somalia.
Donator: World Food Programme (WFP)

W ramach tego projektu przez dziewięć miesięcy zapewniamy bezwarunkowe transfery pieniężne, aby zaspokoić potrzeby żywnościowe rodzin w dystryktach Jowhar i Mahaday. Większość wiosek na tym obszarze boryka się z poważnymi niedoborami żywności z powodu długotrwałych okresów suszy. Dlatego właśnie pomoc pieniężna oparta na bonach jest dla nich najbezpieczniejszą metodą otrzymywania wsparcia.

Łącznie 6137 gospodarstw domowych skorzysta z pomocy w ramach tego projektu…czytaj dalej

2022/2024 – POLSKA – POMOC NIEŻYWNOŚCIOWA/POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Czas trwania projektu: sierpień 2022 – kwiecień 2024 r. 
Lokalizacja: Białystok, Polska 
Donator: Środki własne PAH 

W sierpniu 2022 r. PAH uruchomiła centrum logistyczne w Białymstoku, aby zaopatrywać w artykuły odzieżowe, campingowe oraz żywność działaczy POPH i Grupy Granica, mieszkańców terenów przygranicznych oraz innych stowarzyszeń i organizacji działających na tym terenie i zaangażowanych w pomoc uchodźcom i migrantom 

Łącznie pomoc dotrze do ok. ponad 7 000 osób…czytaj dalej

2022/2023 – POLSKA – ZDROWIE / DOSTĘP DO INFORMACJI

Czas trwania projektu: kwiecień 2022 – grudzień 2023 r.
Lokalizacja: Kraków, Warszawa; Polska
Partner implementujący: Stowarzyszenie MUDITA
Donator: środki własne PAH, CARE USA

Wraz z naszym partnerem, Stowarzyszeniem Mudita, zapewniamy wsparcie wielosektorowe dla osób uchodźczych z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów. Dbamy o zwiększenie ich poczucia godności i bezpieczeństwa – poza schronieniem oferujemy lekcje języka polskiego, wsparcie informacyjne, psychologiczne, prawne, a także kierowanie na wizyty specjalistycznie…czytaj dalej

2022/2023 – UKRAINA – WODA / SCHRONIENIE / POMOC NIEŻYWNOŚCIOWA / POMOC PSYCHOLOGICZNA

Czas trwania projektu:  01.12.2022 – 31.12.2023 r.
Lokalizacja:  obwody kijowski, dniepropietrowski, charkowski i doniecki, Ukraina
Donator: Stichting Vluchteling

Celem projektu jest zmniejszenie stresu i poprawa samopoczucia oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym. W ramach działań świadczona będzie pomoc finansowa, wsparcie w zapewnieniu bezpiecznego schronienia, a w szczególności dostarczenie środków, niezbędnych do przygotowania do zimy, zapewnienia dostępu do wody i higieny oraz świadczenia pomocy psychospołecznej.

Łącznie pomoc obejmie 4360 osób…czytaj dalej

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.