AAA
AAA

ŻywnośćWpłać

DOSTĘP DO ŻYWNOŚCI

Katastrofy naturalne i konflikty zbrojne mają bezpośredni wpływ na dostęp do pożywienia. Niezależnie od tego, czy mieszka się na terenach dotkniętych suszą, czy opuszcza dom uciekając przed konfliktem – brak jedzenia jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Pewny i stały dostęp do pożywienia zwiększa poczucie bezpieczeństwa i pozwala żyć godnie.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Rozdajemy paczki żywnościowe, udzielamy wsparcia finansowego. Dzięki temu dbamy nie tylko o zdrowie i bezpieczeństwo naszych beneficjentów, ale wspomagamy regionalną przedsiębiorczość i zatrudnienie lokalnej społeczności. To dla nas bardzo ważne.

Aby zapewnić dostęp do żywności i bezpieczeństwa sanitarnego m.in.:

  • Dostarczamy paczki żywnościowe
  • Zapewniamy wsparcie finansowe na zakup żywności
  • Udzielamy grantów na zakup nasion i narzędzi rolniczych 

Dowiedz się więcej

2023/2024 – UKRAINA – POMOC WIELOSEKTOROWA

Czas trwania projektu: 1.08.2023 – 31.05.2024 r. 

Lokalizacja: obwody kijowski, dniepropietrowski, charkowski, chersoński, mikołajowski, odeski, zaporoski, doniecki, sumski, czernihowski; Ukraina 

Donator: środki własne PAH 

W ramach projektu PAH udzieli kompleksowego wsparcia psychospołecznego, wodno-sanitarnego, żywnościowego, pomocy gotówkowej oraz wsparcia w okresie zimy mieszkańcom i osobom wewnętrznie przemieszczonym w Ukrainie. Zostanie uruchomiony też Zespól Pomocy Natychmiastowej, docierający do osób poszkodowanych w wyniku ostrzałów.  

W ramach naszych działań pomoc otrzyma 11 480 osób. Czytaj dalej…

PROGRAM CIĄGŁY – POLSKA – PAJACYK: POMOC ŻYWNOŚCIOWA / POMOC PSYCHOLOGICZNA

Lokalizacja: cała Polska 
Okres realizacji: realizacja stała
Donator: środki własne PAH, CARE USA, Plan International

Program wsparcia żywnościowego „Pajacyk” pomaga dzieciom i młodzieży w Polsce od 1998 roku. Obecnie rozszerzona pomoc, pozwala nam zapewniać ciepłe posiłki dzieciom z Ukrainy uczącym się w szkołach, w których działa Pajacyk, oraz uczęszczających do placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych w okresie wakacyjnym. W ramach nowej odsłony programu „Pajacyk – pomoc psychospołeczna” zapewniamy wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla dzieci, w tym dla dzieci w kryzysie uchodźczym, zwiększamy wiedzę nauczycieli, opiekunów i innych pracowników szkół na temat uchodźstwa, a także wspieramy rodziców i opiekunów…czytaj dalej

2022/2024 – POLSKA – POMOC NIEŻYWNOŚCIOWA/POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Czas trwania projektu: sierpień 2022 – czerwiec 2024 r. 
Lokalizacja: Białystok, Polska 
Donator: środki własne PAH, CARE (luty – grudzień 2023 r.), Oxfam (październik 2023 – czerwiec 2024 r.)

W sierpniu 2022 r. PAH uruchomiła centrum logistyczne w Białymstoku, aby zaopatrywać w artykuły odzieżowe, campingowe oraz żywność działaczy POPH i Grupy Granica, mieszkańców terenów przygranicznych oraz innych stowarzyszeń i organizacji działających na tym terenie i zaangażowanych w pomoc uchodźcom i migrantom 

Łącznie pomoc dotrze do ok. ponad 8 000 osób…czytaj dalej

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.