13.10.2023
Webinar

Akademia Aktywistów i Aktywistek PAH – cykl webinarów

Jak działa mowa nienawiści i w jaki sposób możemy jej przeciwdziałać?

Akademia Aktywistów i Aktywistek PAH to cykl webinarów i warsztatów, których celem jest pokazanie, jak działa mowa nienawiści i w jaki sposób możemy jej przeciwdziałać. Stworzona została dla osób, dla których ważne jest bezpieczeństwo w internecie. Dla osób chcących się zaangażować, które wiedzą, że wspólnie możemy stworzyć odpowiedź na mowę nienawiści i przeciwdziałać jej szkodliwemu zasięgowi w internecie.

Podczas webinarów i warsztatów Akademii możecie zdobyć wiedzę na temat mowy nienawiści w internecie, uderzającej w osoby, którym PAH na co dzień udziela pomocy – osoby mieszkające w krajach zmagających się z kryzysami humanitarnymi, uchodźczynie i uchodźców. Staramy się zrozumieć, skąd się biorą takie mechanizmy i jak działają oraz jakie są ich konsekwencje. Przyglądamy się się uwarunkowaniom kulturowym i historycznym, które do nich prowadzą. Zastanawiamy się, kim jest dla nas osoba, której dotyczy mowa nienawiści.

Wszystkie webinary prowadzone są przez dziennikarkę Agatę Kasprolewicz (Raport z przyszłości), towarzyszą im notatki wizualne tworzone przez Edytę Emme (Myślenie Wizualne).

 

WEBINAR 1: NIENAWIDZĘ! z udziałem filozofa i publicysty Tomasza Stawiszyńskiego (stawiszynski.org)

Komu w Polsce żyje się łatwiej, a komu trudniej i o ile trudniej? Gdzie leży przyczyna nienawiści? Zaczniemy do kulturowych, historycznych i ekonomicznych uwarunkowań nienawiści. Porozmawiamy także o roli, jaką może ona pełnić w zarządzaniu społeczeństwem. A także o samym społeczeństwie, które oczekuje od nas czegoś, czego się boimy i na co nie czujemy się gotowi. Czy zbiorowy strach i niewiedza rodzą nienawiść?

Przejdź do webinaru

 

WEBINAR 2: GDZIE RODZI SIĘ STRACH? z udziałem psycholożki Anny Cyklińskiej (annacyklinska.pl)

Nieradzenie sobie z lękiem jest przyczyną wielu życiowych trudności. Codziennie odczuwany może zagrażać zdrowiu psychicznemu, fizycznemu, a w szerszej perspektywie poważnie wpływać także na ład społeczny. Pod jego wpływem inaczej postrzegamy otaczający nas świat. Z rezerwą i niechęcią wchodzimy w relacje z nowymi ludźmi. Dystansujemy się do tego, co nieznane. Świat zewnętrzny może jawić się jako zagrożenie. Zrozumienie natury własnego lęku jest niezbędne, aby poprawić jakość własnego życia. Zbliżyć się do innych ludzi, współodczuwać, cieszyć się i kochać.

Przejdź do webinaru

 

WEBINAR 3: GRA W RASY. JAK KAPITALIZM DZIELI, BY RZĄDZIĆ z udziałem publicysty Przemysława Wielgosza 

Tematem spotkania będzie rasizm. Pogląd zakładający wyższość jednej rasy nad drugą. Jest to zjawisko niejednorodne, efektywnie analizować je można wyłącznie poprzez jasno wskazany kontekst historyczny. Naszym polem badawczym będzie kapitalizm, czyli system gospodarczy oparty na prywatnej własności. Przyjrzymy się, w jaki sposób system ten dzieli i rządzi, wytwarzając hierarchie i tożsamościowe przeciwieństwa. Przykładem, który szczegółowo przeanalizujemy, będzie europocentryzm, przybierający formę kolonializmu, kulturalizmu i orientalizmu.

Przejdź do webinaru

 

WEBINAR 4: TO JUŻ NAWET ŻARTOWAĆ NIE MOŻNA? z udziałem trenerki antydyskryminacyjnej dr Margaret Amaka Ohia-Nowak 

Porozmawiamy o przejawach dyskryminacji w życiu codziennym. Poruszymy temat mikroagresji, żartów i słów naznaczonych innością. Czemu służy humor i czy musi on być czarny? Czy jego rolą jest rozładowanie napięcia, czy radzenie sobie z nim? Ile czasu potrzebuje społeczeństwo, aby zaakceptować zmiany w języku? Uwrażliwić się w codziennym użyciu języka na innego? Kto i jak przeprowadza ten proces? Co dzieje się z językiem polskim dzisiaj? Przez jakie procesy i mody właśnie przechodzi?

Przejdź do webinaru

 

WEBINAR 5: (POST)POSTTURYSTA z udziałem geografa Pawła Cywińskiego (Postturysta)

Turystyka to od lat jedno z najciekawszych zjawisk społecznych. Z racji nieustannego rozwoju jest jednym z ważniejszych kluczy do zrozumienia współczesnego świata. To ruch, w ramach którego mieszkańcy bogatej Północy jeżdżą na wakacje do krajów Południa. Setki milionów międzykulturowych spotkań corocznie sumują się na kształt relacji pomiędzy całymi społeczeństwami. Tak powstają miliardy zdjęć, filmów, relacji, tiktoków. To obszerna dokumentacja wymiany kultur. Turysta bogatszy o świadomość globalnych współzależności, przyczyn i konsekwencji turystycznych zachowań, a także posiadający samoświadomość podlegania procesom psychologicznym, komercyjnym i ideologicznym to postturysta. Dokąd jeździ? Jakie relacje robi? O czym i komu opowiada?

Przejdź do webinaru

Udostępnij

DZIELĄC SIĘ WIEDZĄ Z INNYMI, DOKŁADASZ SWOJĄ CEGIEŁKĘ DO BUDOWY LEPSZEGO ŚWIATA