26.10.2021
Film

Czy rządy kobiet uratowałyby planetę?

Film przygotowany przez Greenpeace

Istnieje poważna dysproporcja w podziale ról, np. w firmach energetycznych, gdzie kobiety stanowią zdecydowaną mniejszość na najwyższych stanowiskach. Badania pokazują też, że częściej zaangażowane są w ekologię. Zdecydowanie szybciej doświadczają także skutków zmian klimatu. Z czego to wynika? 

Udostępnij

DZIELĄC SIĘ WIEDZĄ Z INNYMI, DOKŁADASZ SWOJĄ CEGIEŁKĘ DO BUDOWY LEPSZEGO ŚWIATA