Photo: Agata Grzybowska

Kurdistan, Iraq, 2019

Aerial view of the mountains of Kurdistan.