Obóz dla syryjskich uchodźców, Liban, 2022. Fot. Agata Grzybowska

Obozy uchodźcze

Syryjka wraz ze swoimi dziećmi

Udostępnij

DZIELĄC SIĘ WIEDZĄ Z INNYMI, DOKŁADASZ SWOJĄ CEGIEŁKĘ DO BUDOWY LEPSZEGO ŚWIATA