Żytomierz, Ukraina, 2022. Fot. Agata Grzybowska dla „Gazety Wyborczej”

Szpital

Pielęgniarka niesie nowo narodzoną Darynę, by ją zbadać, zmierzyć parametry niemowlęcia, które chwilę wcześniej przyszło na świat, przyciąć pępowinę. Katia urodziła córkę w szpitalu położniczym przeniesionym do piwnicy.

Udostępnij

DZIELĄC SIĘ WIEDZĄ Z INNYMI, DOKŁADASZ SWOJĄ CEGIEŁKĘ DO BUDOWY LEPSZEGO ŚWIATA