Hejt Talks

Barbara Jędrusiak

Architektka struktur Szkoły w Chmurze, a formalnie jej dyrektorka. Wierzy w szkołę, w której „muszę” można zamieniać na „chcę” lub „nie chcę”. Z wielką odwagą i wrażliwością zabiera głos w publicznej dyskusji na temat edukacji. Efekty jej zawodowej misji to 10 000 uczniów, którzy chcą uczyć się w Szkole w Chmurze oraz coś, czego nie da się zmierzyć żadną miarą: słowa wdzięczności od rodziców i dzieci, którym na nowo chce się żyć.

Z wykształcenia polonistka i pedagog, dawniej instruktorka harcerska, drużynowa oraz szefowa Podkarpackiej Szkoły Instruktorek ZHR. Jej wielkim atutem jest autentyczność. Potrafi być w pełni sobą, gdy rozmawia z 9-latkiem w czasie szkolnego wydarzenia oraz wtedy, kiedy przemawia w sejmie. Nic dziwnego, że uczniowie z całej Polski proszą o wspólne zdjęcie, gdy tylko pojawi się okazja, bo chcą pokazać koleżankom i kolegom z innych szkół, jak wspaniałą mają panią dyrektor!

Udostępnij

DZIELĄC SIĘ WIEDZĄ Z INNYMI, DOKŁADASZ SWOJĄ CEGIEŁKĘ DO BUDOWY LEPSZEGO ŚWIATA