Hejt Talks

Natalia Skoczylas (ona/jej)

Podcasterka w Vingardium Grubiosa, prawniczka w trakcie studiów doktorskich, działaczka antyprzemocowa i antydyskryminacyjna, specjalistka przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Aktualnie członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i prawniczka Fundacji Przeciw Kulturze Gwałtu. Szkoli i konsultuje z zakresu ciałopozytywności, inkluzywności i przeciwdziałania przemocy w ramach incluDARE.

Udostępnij

DZIELĄC SIĘ WIEDZĄ Z INNYMI, DOKŁADASZ SWOJĄ CEGIEŁKĘ DO BUDOWY LEPSZEGO ŚWIATA