Hejt Talks

Łukasz Bartosik

Kierownik zespołu edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej, trener prowadzący szkolenia dla nauczycieli/ek oraz osób zaangażowanych społecznie z tematów edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej. Współprowadzący podkast „Tolerancja to za mało”. Współautor programów szkolnych PAH i wielu publikacji (m.in. „Niezbędnik aktywistów i aktywistek”) oraz gier edukacyjnych (m.in. escape room „Otwórz się na globalne wyzwania”).

Udostępnij

DZIELĄC SIĘ WIEDZĄ Z INNYMI, DOKŁADASZ SWOJĄ CEGIEŁKĘ DO BUDOWY LEPSZEGO ŚWIATA