Rodzina Mahmouda, która uciekła z Syrii do Libanu po tym, jak ich dom został zbombardowany, obóz Abud Al-Bashtan, Liban, 2022

osoby pojawiające się w filmie: Mahmoud (ojciec), Mohammad, Nuur Al-Huda, Ramadan, Zikah Abdallach Faraj, Shahad, Ibrahim, Ayya

VR o rodzinie Mahmouda

Udostępnij

DZIELĄC SIĘ WIEDZĄ Z INNYMI, DOKŁADASZ SWOJĄ CEGIEŁKĘ DO BUDOWY LEPSZEGO ŚWIATA