Przejdź, wraz z Alaa Al-Alim, przez korytarze Gaza Hospital – budynku, który stał się schronieniem dla osób, które straciły swoje domy podczas wojny, Bejrut, Liban, 2022

VR z Gaza Hospital

Udostępnij

DZIELĄC SIĘ WIEDZĄ Z INNYMI, DOKŁADASZ SWOJĄ CEGIEŁKĘ DO BUDOWY LEPSZEGO ŚWIATA