26.10.2021
Film

„Ile jest ras i do której należysz?”

Wideo Kasi Gandor o teorii ras

Zdarza się, że w dyskursie publicznym podnoszona jest kwestia ras, które mają wyznaczać pewien podział w społeczeństwie. Niejednokrotnie w historii rasa okazywała się pretekstem do umniejszania i wyrządzania krzywdy ludziom skategoryzowanym jako gorsi. Jest to niebezpieczne zjawisko skorelowane z mową nienawiści i dzielące ludzi na dwie grupy: my i oni. O tym, dlaczego kwestia rasy nie ma uzasadnienia naukowego, opowiada w swoim filmie Kasia Gandor.

Udostępnij

DZIELĄC SIĘ WIEDZĄ Z INNYMI, DOKŁADASZ SWOJĄ CEGIEŁKĘ DO BUDOWY LEPSZEGO ŚWIATA