Zachodni Liban, 2022. Fot. Agata Grzybowska

Obozy uchodźcze

Mayas, obóz uchodźczy

Udostępnij

DZIELĄC SIĘ WIEDZĄ Z INNYMI, DOKŁADASZ SWOJĄ CEGIEŁKĘ DO BUDOWY LEPSZEGO ŚWIATA