Północny Liban, 2022. Fot. Agata Grzybowska

Obozy uchodźcze

Obóz uchodźczy 53267-01-117

Udostępnij

DZIELĄC SIĘ WIEDZĄ Z INNYMI, DOKŁADASZ SWOJĄ CEGIEŁKĘ DO BUDOWY LEPSZEGO ŚWIATA