Kurdystan, Irak, 2019. Fot. Agata Grzybowska

Obozy uchodźcze

Obóz uchodźczy Debaga

Udostępnij

DZIELĄC SIĘ WIEDZĄ Z INNYMI, DOKŁADASZ SWOJĄ CEGIEŁKĘ DO BUDOWY LEPSZEGO ŚWIATA