AAA
AAA

Jemenwpłać

PAH W JEMENIE

W Jemenie trwa wyniszczający konflikt, na skutek którego najbardziej cierpią najsłabsi: dzieci, osoby starsze, kobiety. Potrzeby są ogromne, pomocy humanitarnej potrzebuje aż 24 z 29 milionów mieszkańców Jemenu. To jedna z największych katastrof humanitarnych na świecie.

Wojna w Jemenie toczy się od końca 2014 roku. Strony konfliktu nie przestrzegają żadnych praw, bomby spadają na dzielnice mieszkalne, szkoły, szpitale i bazary. Od ostrzału ginęły też dzieci przewożone w autobusach szkolnych, goście weselni i żałobnicy idący w konduktach.

Kryzys humanitarny w Jemenie jest największym na świecie od czasów II Wojny Światowej. Ponad trzy-czwarte populacji Jemenu – czyli 24 miliony mieszkańców jest w potrzebie. W szczególności są to osoby zamieszkujące trudno dostępne regiony oraz dzieci. To krytyczny moment dla milionów Jemeńczyków.

Z Waszą pomocą rozpoczęliśmy działania dla ludzi z Jemenu, teraz ponownie prosimy Was o wsparcie! Twoja wpłata to dla nas możliwość dotarcia do większej liczby potrzebujących.

2022 – JEMEN – POMOC MEDYCZNA

Czas trwania projektu: 1.01 – 31.12.2022 r.
Lokalizacja: prowincja Aden, Jemen
Donator: Caritas Polska

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz zapewnienie dostępu do wody i żywności na obszarze zasięgu terytorialnego 5 placówek medycznych w prowincji Aden w Jemenie. Planowane jest również podniesienie świadomości lokalnej społeczności na temat właściwych praktyk w zakresie zdrowia, higieny i zapobiegania chorobom.

Projekt obejmie łącznie ok. 105 tys. osób – w tym… Czytaj dalej…

2022 – JEMEN – POMOC MEDYCZNA

Czas trwania projektu: 1.02 – 31.12.2022 r. (II moduł)
Lokalizacja: Rasad, prowincja Abjan, Jemen
Donator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska pomoc)
Partner: Caritas Polska

Projekt ma na celu rozszerzenie dostępu do ratującej życie podstawowej opieki medycznej w  zasięgu terytorialnym szpitala w Rasad w południowym Jemenie, jak również zwiększenie dostępności specjalistycznej opieki ginekologiczno-położniczej dla kobiet i dziewcząt.

W ramach II modułu projektu uruchomione zostaną m.in. dwie mobilne kliniki medyczne. Wsparcie otrzyma również sam szpital w Rasad, utworzona zostanie także sieć lokalnych położnych.

Pomoc obejmie łącznie ok. 123 000 osób. Czytaj więcej…

2022/2023 – JEMEN – POMOC WIELOSEKTOROWA

Czas trwania projektu: 1.01. 2022 r. – 28.02.2023 r.
Lokalizacja: prowincja Ma’rib, Al Ashraf, Aal Jalal, i Aal Shabwan
Donator: YHF Yemen Humanitarian Fund

Dostarczenie wielosektorowej pomocy humanitarnej (sektory wody i sanitariatów, schronienia, zdrowia oraz zarządzania obozami dla przesiedlonych) dla 16 369 osób w obozach dla osób wewnętrznie przesiedlonych Al Arsh, Ereq Al Jalal, Al Akrameh i Almurraf, zlokalizowanych w prowincji Ma’rib.

W odpowiedzi na pogarszającą się sytuację… Czytaj dalej…

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.