AAA
AAA

Pomoc w Jemeniewpłać

POMOC PAH W JEMENIE

W Jemenie już od 2014 roku trwa wyniszczający konflikt. W związku z tym ponad 21,6 mln osób, a więc ⅔ populacji kraju potrzebuje pomocy humanitarnej. Prowadzimy tam działania kierowane przede wszystkim do najsłabszych: dzieci, osób starszych i kobiet.

Sytuacja w Jemenie jest uważana za jedną z największych katastrof humanitarnych na świecie. Wieloletni konflikt, wywołana nim trudna sytuacja gospodarcza, zniszczona infrastruktura oraz katastrofy naturalne sprawiają, że mieszkańcy kraju mierzą się z wieloma problemami. Ponad 4,5 mln osób musiało opuścić swoje domy i zamieszkać w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych. Wsparcia wymagają przede wszystkim osoby, które zamieszkują trudno dostępne regiony oraz dzieci, a także osoby starsze oraz kobiety.

Jesteśmy na miejscu od 2019 roku. Do tej pory angażowaliśmy się przede wszystkim w działania związane z ochroną zdrowia, co stanowiło odpowiedź na duże problemy z dostępem do tego rodzaju usług. Dostarczaliśmy wodę, a także sprzęt, leki, opatrunki, zaopatrzenie oraz odczynniki laboratoryjne do szpitali i klinik. Zapewniliśmy także świadczenie finansowe dla lekarzy, pielęgniarek oraz położnych i szkoliliśmy lokalne położne.

Prowadziliśmy również działania, które miały na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób oraz zapewnienie dostępu do czystej wody, jak np. naprawa latryn, remont instalacji wodno-kanalizacyjnych (w tym naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej w jednej z dzielnic miasta Aden) oraz kampanie edukacyjne.

Oprócz tego w ramach działań w sektorze edukacji prowadziliśmy wsparcie finansowe i materialne dla uczniów i nauczycieli, budowaliśmy klasy i zapewniliśmy ich wyposażenie oraz niezbędne materiały edukacyjne.

Realizowaliśmy także działania natychmiastowe, jak budowa ponad 300 schronień dla osób, które straciły domy w wyniku powodzi w 2022 roku. Obecnie koncentrujemy się głównie na koordynacji funkcjonowania obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych w rejonie Ma’rib.

2024 – JEMEN – POMOC WIELOSEKTOROWA

Czas trwania projektu: 1.01 – 31.12.2024 r. 
Lokalizacja: miasto Ma’rib i Ma’rib Al-Wadi, muhafaza Ma’rib; Jemen  
Donator: środki własne PAH

 

Celem projektu jest udzielenie wielosektorowej pomocy mieszkańcom pięciu obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych w okolicach miasta Ma’rib w Jemenie oraz wsparcie pobliskiej kliniki medycznej Al Saqet. W ramach projektu pomoc uzyska 14 868 osób. Czytaj dalej…

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.